maandag 10 maart 2008

instructie

Gisteren liep ik voor het eerst instructiestage, twee leuke en gemotiveerde cursisten werden aan mij (en mijn begeleider) toevertrouwd en het instructie geven was niet moeilijk, want ze waren echt (vrijwel) helemaal onbekend met klimmen en zekeren.

Hoe ik dingen over moet brengen is mij niet onbekend, maar wat ik op welk moment kan gaan doen wat betreft kliminstructie, dat is wel iets waar ik ervaring mee mis; het lijkt mij daarom nog lastig om uit de veelheid van stof precies dat te pakken dat in de gegeven situatie handig is. Gisteren ging dat eigenlijk helemaal niet onaardig. Dat kwam vast ook doordat het nieuwe instructeurstraject gekoppeld is aan een gestructureerde leerlijn, waar je dus houvast aan hebt. Zoals ik al zei: het lijkt wel of ik terug ben op de lerarenopleiding!